30. Otrzymywanie hydrożeli.

29. Zastosowanie wodorotlenku miedzi (II) w chemii organicznej.

28. Amfoteryczne właściwości glinu.

27. Zastosowanie reakcji redox w chemii organicznej. 

26. Barwna chemia, czyli związki kompleksowe chromu, żelaza i miedzi.

25. Badanie równowagi w układzie NO2 - N2O4.

24. Identyfikacja związków organicznych w produktach spożywczych. 

23. Otrzymywanie mydeł.

22. Właściwości redukujące aldehydów i kwasu mrówkowego.

21. Alkohole pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe. Wykrywanie etanolu.

20. Srebro i jego związki.

19. Miedź i jej związki.

18. Żelazo i jego związki. 

17. Chrom i jego związki. Badanie wpływu środowiska na trwałość jonów chromianowych.

16. Otrzymywanie nierozpuszczalnych w wodzie ortofosforanów wapnia i magnezu.

15. Próba płomieniowa. 

14. Otrzymywanie i właściwości wodorotlenków glinu, cyny i cynku.

13. Otrzymywanie i właściwości wodorotlenków wapnia i magnezu.

12. Miareczkowanie alkacymetryczne.

11. Roztwory buforowe.

10. pH wodnych roztworów kwasów, zasad i soli. 

9. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.

8. Elektroliza, czyli ogniwa na odwrót z użyciem elektrody miedzianej i węglowej.

7. Ogniwa galwaniczne. 

6. Wykrywanie azotanów (III) i (V). Reakcja obrączkowa.

5. Badanie utleniających właściwości KMnO4 w zależności od środowiska.

4. Siarczki, chlorki, bromki i jodki. 

3. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających  z metalami.

2. Moc kwasów.

1. Właściwości i otrzymywanie wodorotlenków rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie.

REAKCJE REDOX I ELEKTROCHEMIA

SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

RODO

Polityka Plików Cookies

Polityka prywatności

Regulamin kursów

O MNIE

WARTO PRZECZYTAĆ

© 2023 OXY - usługi edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

696 465 346

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

Strona główna

 COVID - 19 informacje

INNE DOŚWIADCZENIA

CHEMIA ORGANICZNA

PIERWIASTKI BLOKU d

PIERWIASTKI BLOKU s i p

ROZTWORY WODNE

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

STREFA KURSANTA

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej