Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

STREFA KURSANTA

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

ROZTWORY WODNE

PIERWIASTKI BLOKU s i p

PIERWIASTKI BLOKU d

CHEMIA ORGANICZNA

INNE DOŚWIADCZENIA

 COVID - 19 informacje

Strona główna

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

696 465 346

© 2023 OXY - usługi edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WARTO PRZECZYTAĆ

O MNIE

Regulamin kursów

Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

RODO

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW

REAKCJE REDOX I ELEKTROCHEMIA

1. Właściwości i otrzymywanie wodorotlenków rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie.

2. Moc kwasów.

3. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających  z metalami.

4. Siarczki, chlorki, bromki i jodki. 

5. Badanie utleniających właściwości KMnO4 w zależności od środowiska.

6. Wykrywanie azotanów (III) i (V). Reakcja obrączkowa.

7. Ogniwa galwaniczne. 

8. Elektroliza, czyli ogniwa na odwrót z użyciem elektrody miedzianej i węglowej.

9. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.

10. pH wodnych roztworów kwasów, zasad i soli. 

11. Roztwory buforowe.

12. Miareczkowanie alkacymetryczne.

13. Otrzymywanie i właściwości wodorotlenków wapnia i magnezu.

14. Otrzymywanie i właściwości wodorotlenków glinu, cyny i cynku.

15. Próba płomieniowa. 

16. Otrzymywanie nierozpuszczalnych w wodzie ortofosforanów wapnia i magnezu.

17. Chrom i jego związki. Badanie wpływu środowiska na trwałość jonów chromianowych.

18. Żelazo i jego związki. 

19. Miedź i jej związki.

20. Srebro i jego związki.

21. Alkohole pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe. Wykrywanie etanolu.

22. Właściwości redukujące aldehydów i kwasu mrówkowego.

23. Otrzymywanie mydeł.

24. Identyfikacja związków organicznych w produktach spożywczych. 

25. Badanie równowagi w układzie NO2 - N2O4.

26. Barwna chemia, czyli związki kompleksowe chromu, żelaza i miedzi.

27. Zastosowanie reakcji redox w chemii organicznej. 

28. Amfoteryczne właściwości glinu.

29. Zastosowanie wodorotlenku miedzi (II) w chemii organicznej.

30. Otrzymywanie hydrożeli.