Strona główna

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W niniejszej informacji przedstawiam najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

SYLWIA MAŁGORZATA BALCER prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OXY- usługi edukacyjne, dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer, wpisana do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Monte Cassino 18a/208 70-467 Szczecin, oraz adres poczty elektronicznej: oxy.edu.home@gmail.pl, prowadząca firmową stronę internetową oxy.edu.pl.

Przetwarzam Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania w/w działalności oraz umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do bezpośredniego kontaktu z Panią/Panem, dokonywania transakcji i płatności za usługi.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzam również Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu,

OXY- usługi edukacyjne, dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer, którym jest w szczególności prowadzenie działań marketingowych.

Na mojej stronie internetowej używam technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na mojej stronie.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W przypadku OXY- usługi edukacyjne, dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer wystąpią, co do zasady trzy z nich: niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz Pani/Pana dobrowolna zgoda.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będę mogła zawrzeć z Panią/Panem umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy również wymagać od Pani/Pana podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych
lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dane osobowe udostępniam podmiotom wspierającym OXY- usługi edukacyjne, dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer w zawieraniu i realizacji umowy, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę strony oxy.edu.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Przechowuję Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

Przechowuję Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                Sylwia Małgorzata Balcer

 

                                                                                                                                                                      

  1. pl
  2. en
  3. de

W górę

© OXY - usługi edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.