Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

STREFA KURSANTA

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Wytyczne obowiązujące w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Rodzice, Drodzy Kursanci,

 

W związku z pandemią choroby COVID- 19 wprowadza się następujące zasady obowiązujące podczas zajęć stacjonarnych w siedzibie firmy OXY - usługi edukacyjne, dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer, ul. Monte Cassino 18a/208 w Szczecin.

 

  1. Zakazuje się wstępu do budynku osobom innym niż uprawnione do udziału w zajęciach.

  2. Wszyscy kursanci zobowiązani są przybyć do budynku około 15 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną zajęć. 

  3. Osoby oczekujące w poczekalni mają obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób i posiadania własnych maseczek zakrywających usta i nos. Osoby nie posiadające maseczki, nie zostaną wpuszczone do sali.

  4. Przed wejściem do pracowni uczestnicy kursu mają obowiązek umycia i dezynfekcji rąk oraz kontroli temperatury ciała. Osoby, które nie poddadzą się kontroli albo wykaże ona temperaturę 37,5 stopnia Celsjusza, nie będą wpuszczone do pracowni.

  5. Osoby uczestniczące w zajęciach po wejściu do sali zobowiązane są do niezwłocznego zajęcia uprzednio przygotowanych miejsc siedzących.

  6. Organizator kursu zobowiązany jest do regularnego dezynfekowania wszystkich powierzchni dotykowych w pracowni.

  7. Kursanci zobowiązani są do posiadania własnych przyborów szkolnych.

  8. Osoby przebywające w pracowni w trakcie zajęć mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

  9. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na możliwość występowania choroby zakaźnej, w szczególności COVID- 19, u jakiejkolwiek osoby uczestniczącej w zajęciach, osoba ta ma obowiązek natychmiast opuścić pracownie, jeśli nie wymaga niezwłocznego udzielenia pomocy medycznej i oczekiwać na przyjazd rodziców (opiekunów) w miejscu do tego wyznaczonym. 

 

 

24 sierpnia 2021

 COVID - 19 informacje

Strona główna

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej

696 465 346

© 2023 OXY - usługi edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WARTO PRZECZYTAĆ

O MNIE

Regulamin kursów

Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

RODO

Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej
Kurs maturalny z chemii rozszerzonej